Sociale Veiligheid

Sociale veiligheid

Inleiding Sociale veiligheid

We vinden het binnen Scoutinggroep Bataven Ludger belangrijk dat leden binnen een sociaal veilige omgeving leuke en uitdagende Scoutingactiviteiten kunnen doen.

Wat is sociale veiligheid?

Sociale veiligheid binnen onze Scoutinggroep Bataven Ludger betekent dat leden zich beschermd voelen tegen grensoverschrijdend gedrag in de vereniging. Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen en de wet. Zoals bijvoorbeeld: zeden, verduistering, pesten, groepsdruk, geweld etc. Samen met Scouting Nederland werken wij actief mee aan de bescherming van alle leden op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Bewustwording en preventie zijn belangrijke ingrediënten die bijdragen aan een sociaal veilige omgeving.

Gedragscode

De gedragscode geeft grenzen aan in het contact met minderjarigen. Deze code dient door iedereen die een functie binnen onze Scoutinggroep vervult, te worden onderschreven. Wij maken gebruik van de gedragscode van Scouting Nederland die je hier kunt downloaden. Alle vrijwilligers worden bij aanvang van hun vrijwilligerswerk gewezen op deze gedragscode.

VOG, Verklaring Omtrent het Gedrag

Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag is één van de maatregelen die Scoutinggroep Bataven Ludger getroffen heeft om binnen onze organisatie een veilige omgeving te bieden. De Huishoudelijke reglementen van Scouting Nederland en van Scoutinggroep Bataven Ludger bieden voldoende mogelijkheden om bij grensoverschrijdend gedrag en/of het niet aanleveren van een VOG leden te weren en/of uit te schrijven.

Aanstellingsbeleid

Om te zorgen dat de wensen en verwachtingen van (nieuwe) vrijwilligers matchen met de wensen van onze organisatie voeren wij niet alleen intakegesprekken maar hebben we ook afgesproken dat de eerste 3 maanden een soort proefperiode zijn. Dit alles conform het Huishoudelijk Reglement van Scouting Nederland met onze eigen aanvullingen hierop, genoteerd in het Huishoudelijk Reglement van Scoutinggroep Bataven Ludger. In die proefperiode zoomen we o.a. in op de inhoudelijke functie, de gedragscode, het Huishoudelijk Reglement en allerlei trainingen die onze (nieuwe) vrijwilliger kan volgen om zich zo snel mogelijk onderdeel te voelen van onze organisatie. Als bestuur maken wij gebruik van diverse methodieken die door Scouting Nederland zijn ontwikkeld.

Vertrouwenspersoon

Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, dan staan onze bestuursleden graag voor je klaar. Ook kun je via het team Sociale Veiligheid van Scouting Nederland altijd contact opnemen met het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit landelijke vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties.

Binnen Scoutinggroep Bataven Ludger is onze vertrouwenspersoon Manja Boogerd. Zij is te bereiken via vertrouwenspersoon@batavenludger.nl. Het bestuur is te bereiken via info@batavenludger.nl en/of via +31 6 45024768.

Het team Sociale Veiligheid is 24 uur per dag te bereiken (na kantoor tijden via een bereikbaarheidsdienst) op +31 33 4960911 of via de email: inveiligehanden@scouting.nl of socialeveiligheid@scouting.nl.

 

Reacties zijn gesloten.